Bijzonderheden:
WELL Platinum gecertificeerd
3 delen 6K, 6L en 6M bovenop logistiek centrum
1 deel voorzien van superstructuur
2 delen voorzien van atrium met glazen kap
Daktuin met bomen, tribunetrap voorzien rondom de kantoren