Wij ervaren dat wanneer wij in een vroeg stadium in het ontwikkelproces worden betrokken, dit gunstig is voor het eindresultaat. Met integraal ontwerpen en bouwen, ofwel ketenintegratie van ontwerp tot gebruik, wordt het bouwproces efficiënter ingericht en kwalitatief beter gebouwd

Integrale BIM-modellen waarbij op afstand via live-servers wordt samengewerkt is voor ons gesneden koek, maar ook werken onze ingenieurs en modelleurs op diverse plaatsen in Nederland samen met ontwikkelaars en bouwers op de (toekomstige) bouwlocatie. Bij ultra-fast track trajecten kan hierdoor nog betere afstemming, communicatie en planning in de gehele keten ontstaan.

Een actieve rol in het vaststellen en bewaken van de diverse planningen, zowel technisch als financieel, en de gevolgen ten opzichte van de daadwerkelijke uitvoering worden met alle betrokken partijen besproken. Partijen krijgen meer inzicht in projectverloop, krijgen zodoende meer oog voor elkaars uitdagingen en gaan procesmatiger werken.

Het uiteindelijke resultaat is de realisatie van een bouwproject waarbij het zeker is dat de opdrachtgever heeft gekregen waar hij voor betaald heeft. De gezamenlijk vastgelegde kwaliteit is verwezenlijkt en er is binnen budget en planning gebouwd.