Binnen het budget bouwen is een van de belangrijkste uitdagingen bij elk bouwproject. Niemand wil verrassend hoge kosten achteraf. Een totaalaanpak waarbij het bouwbudget scherp in de gaten wordt gehouden is nodig.

Wij staan graag aan de basis van deze aanpak. Wij hebben een bewezen track-record in de realisatie van constructies in alle voorkomende types gebouwen binnen budget. Ondanks het feit dat de constructieve bouwkosten vaak een relatief klein aandeel zijn van de totale investeringskosten vinden wij het van groot belang dat wij van de opdrachtgever een constructief budgettair kader hebben. Dit kunnen wij desgewenst zelf voor u opstellen.

Doordat wij zelf regelmatig ramingen maken van de kosten van onze eigen ontwerpen, kunnen wij in een zeer vroeg stadium van het ontwerpproces samen met u keuzes maken in constructieve varianten en de hiermee gepaard gaande investeringen.