Een veilige constructie is letterlijk en figuurlijk de basis onder elk gebouw. Belangrijk uitgangspunt dan ook is dat het uiteindelijke ontwerp niet alleen qua vormgeving en uiterlijk aan de verwachtingen voldoet, maar ook moet beantwoorden aan de geldende normen en eisen ten aanzien van constructieve veiligheid.

Onze constructeurs zijn ervaren en bekend met de normen die in alle verschillende materialen gehanteerd worden. Of dit nu beton, staal, hout, aluminium of glas is, in elk materiaal maken wij voor u een veilig ontwerp. 

Ons bureau is ingeschreven in het constructeursregister en heeft de kwaliteitsborging en werkmethode uit het handboek constructieve veiligheid overgenomen.